Tanong: Anong pangalan mo? Sagot: Mario Tanong: Anong Apelyido? Sagot: Umm, Kapitan ng barko. Tanong: Yong apelyido? Sagot: Israel Tanong: Saan ang Tatay mo? Sagot:...